Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

OFERTA

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w dziedzinie jaką jest prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych, w tym również rozdzielnic głównych niskiego napięcia.

Dostarczymy rozdzielnice przemysłowe, tablice rozdzielcze, złącza kablowe, rozdzielnice budowlane, a także rozdzielnice mieszkaniowe.

BEZPŁATNA WYCENA

Skieruj do nas zapytanie i w rezultacie pozyskaj bezpłatną wycenę. Zapytanie ofertowe nie rodzi żadnych zobowiązań, dlatego też zapraszamy Cię do sprawdzenia naszych cen.

PROJEKTY, SCHEMATY ELEKTRYCZNE

Schematy elektryczne wykona nasze biuro projektowe, a także możemy bazować na dokumentacji dostarczonej przez Ciebie. Korzystamy z profesjonalnego oprogramowania projektowego.

PROJEKTY MONTAŻOWE

Zaprojektujemy rozmieszczenie elementów, jak również wykonamy niezbędne rysunki w tym zakresie. Przed montażem przedstawimy Ci widok rozdzielnicy do akceptacji.

DOSTAWA MATERIAŁÓW

Dostarczymy niezbędne materiały, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, a przede wszystkim zaakceptowane przez Klienta. Posiadamy szeroki wybór dostawców, co niewątpliwie pozwoli nam dopasować koszty do Twojego budżetu.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIA

W naszym warsztacie wykonamy montaż i podłączenie wszystkich komponentów na podstawie dokumentacji, a przede wszystkim z zachowaniem dobrych praktyk montażowych.

URUCHOMIENIE I POMIARY ELEKTRYCZNE

Uruchomimy wyprodukowaną rozdzielnicę, przetestujemy wszystkie obwody, a także wykonamy niezbędne pomiary elektryczne. Wyniki pomiarów zostaną odnotowane w protokołach, a następnie dołączone do dokumentacji rozdzielnicy.

DOKUMENTACJA POMONTAŻOWA

Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie prefabrykacji rozdzielnicy, zostaną przez nas naniesione na rysunkach, dlatego Twoja dokumentacja pozostanie aktualna.

OZNAKOWANIE CE I DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nasze produkty posiadają oznakowanie CE, jak również dla każdej rozdzielnicy otrzymasz deklarację zgodności UE.

TRANSPORT

Nasz transport dotrze do wskazanego przez Ciebie miejsca, terminowo, a przede wszystkim na korzystnych warunkach cenowych. Dostarczymy rozdzielnicę do siedziby Twojej firmy lub bezpośrednio na budowę.

SERWIS

Zapewnimy serwis w okresie gwarancyjnym, a także pogwarancyjnym. Zawrzemy z Tobą stałą umowę serwisową, jak również obsłużymy indywidualne zlecenia.

USŁUGI DODATKOWE

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej może zostać również rozszerzona o usługę jej montażu i podłączenia, jak również uruchomienia na obiekcie.

Zobacz film prefabrykacja rozdzielnic.

prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych - rozdzielnica 1
prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych - rozdzielnica 2