Projektowanie Automatyki i BMS

OFERTA

Nasze biuro wykona dla Państwa projekt automatyki budynkowej, jak również projekt systemu automatyki na potrzeby aplikacji przemysłowych. Opracowujemy projekty przetargowe, a także wykonawcze.

Ofertę kierujemy do biur projektowych, Inwestorów, jak również do generalnych wykonawców.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, a dobór rozwiązania jest przede wszystkim poparty szczegółową analizą warunków obiektowych oraz potrzeb Użytkownika. Projekty wykonane przez nasze biuro z pewnością wyróżniają się innowacyjnością i dokładnością. Bierzemy pełną odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania, a także kalkulację kosztów inwestycji. Wykonujemy również projekty wg rozwiązań narzuconych przez Zamawiającego.  

Projekt przetargowy automatyki i BMS

Typowy zakres projektu przetargowego zawiera:

 • opis techniczny,
 • lista punktów danych,
 • schemat strukturalny BMS,
 • rzuty z rozmieszczeniem elementów,
 • przedmiar,
 • a także kosztorys inwestorski.
projekt automatyki - schematy
projekt automatyki - wizualizacja

PP – OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny projektu przetargowego powinien zawierać przede wszystkim założenia dotyczące systemu automatyki i BMS, uwzględniające oczekiwania Inwestora. Niewątpliwie nie należy w tym opracowaniu przywoływać rozwiązań szczegółowych, jak również nie należy wskazywać konkretnych produktów i producentów.

PP – LISTA PUNKTÓW DANYCH

Z pewnością bardzo istotnym elementem projektu przetargowego jest określenie wszystkich zmiennych, które zgodnie z oczekiwaniem Inwestora, muszą znaleźć się w systemie automatyki i BMS. Na tym etapie nie dobieramy sterowników, dlatego że wprowadza to już na początkowym etapie ograniczenia dla oferentów.

PP – SCHEMAT STRUKTURALNY BMS

Schemat strukturalny w projekcie przetargowym ma niewątpliwie narzucić standardy transmisji danych, natomiast wskazywanie w tym miejscu konkretnego protokołu komunikacyjnego wydaje się niewłaściwe. Schemat umieszczony w projekcie przetargowym nie powinien zawierać doborów elementów konkretnych producentów, podobnie jak w innych częściach tego opracowania.

PP – RZUTY Z ROZMIESZCZENIEM ELEMENTÓW

Dla oszacowania ilości okablowania niezbędna jest wiedza o lokalizacji poszczególnych elementów systemu, dlatego rzuty z ich rozmieszczeniem stanowią podstawowe opracowanie projektu przetargowego.

PP – PRZEDMIAR

Przedmiar jest niewątpliwie bardzo pomocnym opracowaniem, a przede wszystkim umożliwiającym złożenie porównywalnych ofert.

PP – KOSZTORYS INWESTORSKI

Rzetelnie opracowany, jak również zgodny z przedmiarem kosztorys inwestorski, pozwoli Inwestorowi określić budżet niezbędny do wykonania instalacji automatyki i BMS.

Projekt wykonawczy automatyki i BMS

Standardowo w zakresie projektu wykonawczego mieści się:

 • opis techniczny,
 • lista punktów danych,
 • schemat strukturalny BMS,
 • schematy technologiczne systemów automatyki,
 • schematy ideowe, jak również montażowe rozdzielnic zasilająco-sterowniczych,
 • rozmieszczenie elementów na rzutach,
 • a także zestawienie materiałów.

PW – OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny w projekcie wykonawczym powinien zawierać szczegółowy opis dobranych rozwiązań, jak również powinien wskazać urządzenia i oprogramowanie wybranego producenta.

PW – LISTA PUNKTÓW DANYCH

Projekt wykonawczy powinien zawierać listę wszystkich zmiennych, które znajdą się w systemie, jak również przyporządkować je do sterowników, modułów, a także bramek komunikacyjnych.

PW – SCHEMAT STRUKTURALNY BMS

W przeciwieństwie do projektu przetargowego, schemat strukturalny BMS zawarty w projekcie wykonawczym powinien wskazywać konkretny typ i producenta poszczególnych elementów. Dodatkowo projekt wykonawczy niewątpliwie powinien określać dobrane protokoły komunikacyjne.

PW – SCHEMATY TECHNOLOGICZNE

Schematy technologiczne są z pewnością elementem ułatwiającym pracę wykonawcy systemu automatyki i BMS. W szczególności pozwalają na zrozumienie funkcji i algorytmów pracy, jakie musi realizować system automatyki. Schematy te niewątpliwie są niezbędne do właściwego montażu elementów, a także do opracowania grafik na potrzeby BMS.

PW – SCHEMATY IDEOWE I MONTAŻOWE

Schematy ideowe i montażowe stanowią podstawę do prefabrykacji rozdzielnic, jak również okablowania systemu, montażu elementów i wykonania podłączeń.

PW – RZUTY Z ROZMIESZCZENIEM ELEMENTÓW

Podobnie jak w projekcie przetargowym, rzuty z rozmieszczeniem elementów są podstawowym składnikiem projektu wykonawczego.

PW – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Wszelkie zestawienia urządzeń, czy też listy kablowe stanowią ważne uzupełnienie dokumentacji, ułatwiające wykonawcy i zamawiającemu zarządzanie projektem.

Profesjonalne oprogramowanie

Prace projektowe realizujemy w oparciu o profesjonalne oprogramowanie:

 • AutoCAD,
 • EPLAN Electric,
 • SEE Electrical,
 • WSCAD,
 • NORMA.

Zobacz film projektowanie automatyki.