Inteligentny dom

Sterowanie ręczne

Ze sterowaniem mamy do czynienia w przypadku niemal wszystkich budynków mieszkalnych, ale nie każdy z nich to inteligentny dom. W każdym budynku mamy do czynienia z wieloma urządzeniami i procesami, które do działania wymagają układów sterowania. Prostym przykładem jest instalacja oświetleniowa, gdzie za pośrednictwem łącznika klawiszowego możemy ją załączyć lub wyłączyć. Taki rodzaj sterowania nazywamy ręcznym, a decyzję w tym przypadku podejmuje człowiek. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zamykania i otwierania rolet sterowanych za pośrednictwem łączników klawiszowych. Podobnie jest też z zamykaniem i otwieraniem zaworu grzejnikowego za pośrednictwem pokrętła (dźwigni).

Sterowanie automatyczne

Układy sterowania przytoczone w powyższych przykładach możemy zastąpić układami sterowania automatycznego, czyli takimi, które do działania nie wymagają udziału człowieka. Jeśli instalację oświetleniową wyposażymy w czujnik ruchu to oświetlenie będzie załączane automatycznie po pojawieniu się człowieka w obszarze działania czujnika. W sytuacji gdy instalację oświetleniową wyposażymy dodatkowo w czujnik natężenia oświetlenia to układ sterowania automatycznego załączy oświetlenie po pojawieniu się człowieka w obszarze działania czujnika ruchu, ale pod warunkiem, że panujące w tym momencie natężenie oświetlenia będzie niewystarczające. Badając natężenie oświetlenia zewnętrznego układ sterowania automatycznego bez decyzji człowieka może zamknąć rolety zewnętrzne po zmierzchu i otworzyć o świcie. Przykładem automatycznego sterowania jest układ grzejnika wyposażonego w zawór z siłownikiem elektrycznym, sterowanym termostatem zlokalizowanym w pomieszczeniu. Człowiek dokonuje nastawy oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu, natomiast cały proces utrzymywania zadanej temperatury odbywa się w sposób automatyczny.

inteligentny dom

Interfejs Użytkownika

Na jednym z powyższych przykładów widzimy, że układ automatycznego sterowania możemy zrealizować w oparciu o prosty termostat, jednak zarządzanie takim elementem możliwe jest jedynie za pomocą pokrętła lub przycisków, zabudowanych na termostacie. W celu wprowadzenia zmiany nastawy temperatury zadanej w pomieszczeniu musimy dokonać jej indywidualnie dla każdego termostatu (dla każdego pomieszczenia). Znacznie bardziej przyjaznym dla Użytkownika rozwiązaniem jest zastosowanie termostatu wyposażonego dodatkowo w moduł komunikacyjny. Umożliwia to jego podłączenie do sieci komunikacyjnej połączonej z interfejsem, dzięki któremu możliwa jest obsługa wszystkich termostatów z jednego miejsca.

Systemy automatyki i zarządzania

W praktyce układy automatycznego sterowania opiera się na sterownikach swobodnie programowalnych (PLC) wyposażonych w możliwości komunikacyjne. Sterowniki łączymy siecią komunikacyjną, umożliwiającą wymianę danych, zarówno z innymi sterownikami, urządzeniami „obcymi”, jak również z system zarządzania. System zarządzania stanowi specjalistyczne oprogramowanie zainstalowane na komputerze, panelu, czy też popularnych obecnie urządzeniach mobilnych, takich jak tablet i smartfon. Oprogramowanie to może zostać zainstalowane na wybranym urządzeniu, ale również na wszystkich jednocześnie. Daje to Użytkownikowi możliwość obsługi systemu za pośrednictwem takiego interfejsu jakim w danym momencie dysponuje.

Jaki budynek to inteligentny dom?

Instalacje w budynkach oparte na sterownikach swobodnie programowalnych nazywa się instalacjami / systemami automatyki budynkowej. System zarządzania instalacjami automatyki nazywa się systemem zarządzania budynkiem. Budynki wyposażone w instalacje automatyki oraz systemy zarządzania tymi instalacjami są nazywane inteligentnymi budynkami. Termin „inteligentny budynek” jest zarezerwowany raczej dla większych budynków użyteczności publicznej, a przynajmniej jako taki funkcjonuje w branży automatyki budynkowej. Termin „inteligentny dom” jest tożsamy z terminem „inteligentny budynek”, a różnica dotyczy wielkości obiektu, jego przeznaczenia, a także wielkości instalacji.

Inteligentnymi domami nazywamy budynki jednorodzinne lub wielorodzinne wyposażone w instalacje automatyki oraz systemy zarządzania tymi instalacjami.